معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

حجت الاسلام سعید شیری

شماره تماس :32456513-081 داخلی1