مسئول اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

حجت الاسلام جواد خراسانی

شماره تماس 32456513-081 داخلی 2