مشاوره خانواده/قسمت بیست وچهارم

با به وجود آمدن مشکل شیوع بیماری کویید19 و شرایط کرونایی و لزوم در خانه ماندن طبیعتا این موضوع تا حدودی موجب افسردگی و برخی اختلافات خانوادگی خواهد شد ؛پس چه بهتر که با تماشای چند کلیپ کوتاه مشاوره خانواده از این امر جلوگیری کنیم و روابط خود در خانواده را روز به روز بهتر نماییم.

کلمات کلیدی

فیلم ها