مسابقه قرآنی کارمندان دانشگاه ملایر

مسابقه قرآنی ویژه کارکنان دانشگاه ملایر برگزار می گردد.

 مسابقه قرآنی ویژه کارکنان دانشگاه ملایر در ماه مبارک رمضان برگزار می شود
جهت شرکت در مسابقه به گروه واتساپ نهاد رهبری دانشگاه ملایر مراجعه کنید.  زمان پاسخ دهی تا ساعت ۲۴ همان روز خواهد بود . هر روز ساعت ۱۷ از همان جزء یک سوال طرح می شود
به برگزیدگان طرح جوائز نفیسی اهداء خواهد شد.
  https://survey.porsline.ir/s/xTgjhGH

کلمات کلیدی