مسابقه قرآنی اساتید دانشگاه ملایر

مسابقه قرآنی ویژه اساتید دانشگاه ملایر در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

جهت شرکت در مسابقه به گروه واتساپ هیات امام صادق علیه السلام اساتید دانشگاه ملایر مراجعه کنید.  زمان پاسخ دهی تا ساعت ۲۴ همان روز خواهد بود . هر روز ساعت ۱۷ از همان جزء یک سوال طرح می شود
به برگزیدگان طرح جوائز نفیسی اهداء خواهد شد.
 https://survey.porsline.ir/s/xTgjhGH

کلمات کلیدی