ثبت نام حلقه های معرفت

ضیافت دانشجویی در بهشت

قابل توجه دانشجویان عزیزی که این ترم درس معارفی دارند،
جهت اضافه شدن نمره ی تشویقی می توانند به سایت طور سینا    http://turesina.ir/  مراجعه کنند.

کلمات کلیدی