قابل توجه کارکنان و اساتید دانشگاه ملایر:

جشنواره قربان تا غدیر

 از_قربان_تا_غدیر  با ؛
ـ انجام یک کار نیک
ـ یک تصمیم انسانی
ـ یک مهربانی دلچسب
ـ یک دستگیری خیرخواهانه
ـ ترک یک عادت غلط
ـ ترک یک گناه تکراری
ـ ترک افکار منفی و  ...
دنیای مهربانتری خواهیم ساخت؛ 

تصاویر فعالیتهای خود را با دو هشتگ ؛
◽️ #فقط_به_عشق_علی
◽️ #LiveLikeAli
و به شماره واتساپی  09100499683   ارسال کنید.
به آثار برگزیده جوائز نفیسی اهدا می شود.

 #فقط_به_عشق_علی

کلمات کلیدی