ضیافت اندیشه اساتید:

تفسیر موضوعی قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان

اساتید بزرگوار جهت ثبت نام به پرتال ضیافت اندیشه نهاد معظم رهبری در دانشگاه ها به ادرس زیر مراجعه فرمایند. http://reg2.ziafatasatid.nahad.ir/login.php

رزومه استاد مصطفی کریمی:

استادیار رتبه 21 گروه تفسیر و علوم قرآن از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

بنده برای تحصیل در علوم دینی سال 1367 وارد حوزه علیمه قم شدم. و کنار درس‌های حوزه در رشته علوم قرآن و تفسیر  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) شرکت تحصیل کردم. در علم اصول از درس خارج آیت‌الله العظمی وحید وآیت الله العظمی  سبحانی و آیت الله لاریجانی و در فقه از درس خارج آیت الله العظمی مکارم بهره‌ برده‌ام و در تفسیر از درس آیت الله العظمی جوادی آملی و در مباحث علوم قرآن از محضر مرحوم آیت الله معرفت، آیت الله رجبی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجتی استفاده کرده‌ام. فعالیت‌های علمی بنده به شرح ذیل می باشد.

1. فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

أ. فعالیت ها ی آموزشی

1. تدریس موضوعات تخصصی متعدد مربوط به  تفسیر و علوم قرآنی  در مدارس و مراکز تخصصی حوزه علمیه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشکده اصول دین ، دانشکده علوم قرآن و تفسیر  و دانشگاه معارف از سال 1377 تا کنون.

1-1. مواد‌ درس‌هایی که در مقطع سطح دو حوزه و مقطع کارشناسی دانشگاه تدریس داشته‌ام عبارتند از:

تجزیه و ترکیب

مبانی تفسیر

‌ قواعد تفسیر

تفسیر

‌اعجاز قرآن

قرآن شناسی

خدا شناسی در قرآن

نبوت در قرآن

جهان شناسی در قرآن

روش‌ها و گرایش‌های تفسیر و ...

1-2. مواد‌ درس‌های که در  سطح سه حوزه و مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تدریس داشته‌ام عبارتند از:

مبانی تفسیر ترتیبی

مبانی و فرایند تفسیرموضوعی

تفسیر موضوعی

جامعیت قرآن کریم

حکومت در قرآن  کریم

نبوت در قرآن کریم

کمال نهایی انسان در قرآن

روش مقاله نویسی

روش طراحی و نگارش پایان‌نامه

1-3. مواد‌ درس‌هایی که در سطح چهار حوزه و مقطع دکتری دانشگاه درس داشته و دارم عبارتند از:

وحی شناسی

مبانی تفسیر

نظریه پردازی قرآنی  

 محکم و متشابه

زبان قرآن و هرمنوتیک

تفسیر تطبیقی

کمال نهایی انسان در قرآن

تفسیر موضوعی تطبیقی

2. برگزاری کاروزی و کارگاه

برگزاری چهاردوره کاورزی تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد و تخصصی.

برگزاری چند کارگاه پایان‌نامه نویسی و رساله نویسی برای دانش‌پژوهان مقطع کارشناسی و دکتری ارشد

برگزاری گار‌گاه علم دینی برای اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی  و علوم پزشکی همدان

برگزاری چند گارگاه نظریه‌پردازی قرآنی

3. راهنمایی و مشاوره

چندین پایان نامه سطح 3 حوزوی و ارشد دانشگاهی و  رساله سطح 4 حوزوی و دکتری را استاد راهنما یا مشاور بوده‌ام

ب. فعالیت های پژوهشی

ب/1. کتاب ها ‏

ب/1-1. به زبان فارسی

قرآن و قلمرو شناسی دین، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1381

وحی شناسی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386.

جامعیت قرآن کریم؛ پژوهشی در قلمرو موصوعب قرآن، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

قرآن شناسی، اقتباس از آثار استاد مصباح و اضافات، موسسة امام خمینی (ره)، مرکز آموزشی مجازی و نیمه حضوری، 1390، بازنگری 1394

راه و راهنما شناسی، طرح ولایت دانشجویی، قم، موسسه امام خمینی آموزشی و پژوهشی(ره)، 1388 (مشارکت 70%)

اصلاح و بازنگری کتاب راه و راهنما شناسی در قرآن از استاد مصباح، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1393. 

تفسیر موضوعی بر اساس المیزان، انتشارات دانشگاه معارف، سال 1395.

نبوت در قرآن بر گرفته از آثار استاد جوادی، به سفارش بنیاد وحیانی بین‌المللی اسراء،  سال 1396.

مبانی تفسیر، انتشارات دانشگاه مجازی فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره) سال 1397.

معارفی از المیزان، با همکاری جمعی از محققان، قم، دانشگاه معارف اسلامی، سال 1397.

مبانی تفسیر موضوعی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه‌ها (سمت) و قم،  و مؤسسه امام آموزشی و پژوهشی خمینی (ره)

فرایند تفسیر موضوعی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی دانشگاه‌ها (سمت) و قم،  و مؤسسه امام آموزشی و پژوهشی خمینی (ره)

ب/1-1. به زبان عربی

الدین، حدوده و مدیاته، ترجمه: قرآن و قلمرو شناسی دین، بیروت، مرکز الحضارة للتنمیة الفکر الاسلامی، 1429 ق.

معرفة الوحی، ترجمه: وحی شناسی، بیروت، به سفارش مؤسسة الرحمان مربوط به شیعیان عربستان، 1432ق

جامعیة القرآن؛ بحث فی الحدود الموضوعیة للقرآن، ترجمه: جامعیت قرآن کریم، تعریب: بغداد، مؤسسةالعرفان للثقافیة الاسلامیة،طبع: بیروت دارالقائ.

ب/2. مقالات

قلمرو دلایت معجزه /  مجله معرفت شماره 26 / سال 1377

هرمونتیک و تاثیر انتظارات در تفسیر قرآن، معرفت، سال نهم، شماره سوم، مرداد و شهریور 1379، شماره مسلسل 35، ص 44- 54.

مجرای تاثیر انتظار فهم قرآن، معرفت، سال نهم، شماره ششم، بهمن 1379،‌شماره مسلسل 38، ص 110- 118.

مقاله «نقد یکی از مبانی نظریه تکثیر قرائت دین»/در کتاب قرائت دین،  سال 1379

آب حیات بر تشنگان مبندید / مجله معرفت ش 48 / سال 1380

هزار جامه نا موزون بر قامت متن، (نقد یکی از مبانی نظریه قرائت پذیری متکثر متون دینی)، مجلة قبسات، شماره 23.

مفهوم شناسی وحی/ مجله معرفت ش 60 / سال 1381

امکان وحی/ مجله معرفت ش 60 / سال 1381

ضرورت وحی / مجله معرفت ش 60 / سال 1381

جامعیت وحی محمدی بر گستره علم آن حضرت / مجله معرفت ش 60 / سال 1381

جهانی شدن و قلمرو دین، نمایه پژوهش، پاییز و زمستان 1381، شماره 24.

روش تفسیری مورد تایید اهل بیت (علیهم السلام)/ مجله معرفت شماره 71 / سال 1382

دست نیاز به سوی قرآن / مجله معرفت شماره 73 / سال 1382

ضرورت بکارگیری باورهای صحیح در ترجمه قرآن / مجله معرفت شماره83 / سال 1383

نقش فرشته و پیامبر در وحی / مجله معرفت شماره 96

علقه معنای متن به مولف/ مجله حوزه و دانشگاه شماره 39

قرآن کریم پایان وحی الهی/ معرفت شماره 107.

معجزات پیامبر اعظم (ص) / معرفت 108.

بشارت به پیامبر اعظم (ص)/ تحقیقات اسلامی /  سال هجدهم شماره 1 و2 .

استقلال قرآن کریم ، معرفت شماره 122.

نقد تحلیل تجربی از وحی، همایش ملی پیامبر اعظم (ص) در دانشگاه سمنان. مقاله برگزیده

قلمرو موضوعی قرآن از دیدگاه قرآن، مجله  قرآن شناخت ، شماره 2.

موانع و آسیب‌های معرفتی تفسیر قرآن، مجله معرفت ، شماره 136.

آسیب‌های غیر معرفتی تفسیر قرآن، مجله معرفت ، شماره 143.

ماهیت تفسیر موضوعی، مجله قرآن شناخت،  علمی – پژوهشی، سال پاییز و زمستان، 1389،  شماره 6.

قلمرو و جامعیت قرآن کریم (از دیدگاه استاد معرفت ره), کتاب معرفت قرآنی: یادنگار آیت‌الله محمدهادی معرفت (ره)، ج5. مقاله برگزیده یادواره استاد معرفت

مبانی تفسیر موضوعی از دیدگاه علامه طباطبایی، معرفت، سال بیست و یکم، شماره دوم،  شماره مسلسل 173، اردیبهشت 1391.

مرحله مطالعه اکتشافی در نظریه پردازی قرآن، معرفت، سال بیست و سوم، شماره دوم،  شماره مسلسل 197، اردیبهشت 1393.

موانع رفتاری بهره‌مندی از محبت الهی (اشتراکی)، معرفت، سال بیست و سوم، شماره دوم،  شماره مسلسل 197، اردیبهشت 1393.

المیزان و تحلیل وحی ، معرفت کلامی، علمی – پژوهشی، شماره  مسلسل 12، سال پنجم بهار و تابستان 1393،

بررسی آیات تحدی با تکیه بر نظم قرآن، مشترک با مرتضی سازجینی و عباس یوسفی، همایش ملی اعجاز، دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ برگزاری 29 اردیبهشت 1395

یادکرد نعمتها در قرآن و جهتدهی بینش انسان، با مشارکت دانشجو مریم قربانی، معرفت، تیر 1396، شمار 235.

«اعتبارسنجی علوم انسانی قرآن بنیان»، در در سلسله منشورات کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی (علمی ـ پژوهشی)، ج 9؛‌ مجموعه مقالات روش ‌شناسی قرآن و علوم انسانی،‌ قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، 1396 ش. ص 307- 329.

«جایگاه فاصله فرهنگی بین متن و مفسر در تفسیر قرآن» پردیس فارابی دانشگاه تهران، فصل نامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه تفسیر»تأیید 28/1/1396.

مدیات شمولیة القرآن الکریم؛ القسم الأول، ترجمه « جامعیت و قلمرو قرآن کریم از دیدگاه استاد معرفت » مترجم وسیم حیدر، نصوص معاصرة، صیف 1438، العدد 4، ص 197-218.

مدیات شمولیة القرآن الکریم؛ القسم الثانی، ترجمه « جامعیت و قلمرو قرآن کریم از دیدگاه استاد معرفت »، مترجم حسن مطر، نصوص معاصرة، خریف 1439، العدد  48، ص 189- 207.

فرایند عملی نظریه‌پردازی قرآنی، دو فصلنامه علمی - پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث»، سال سیزدهم، شماره اول،‌ (پیاپی25) پاییز و زمستان 139، ص 189-217.

«نقد انگاره مصلحت اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع، دو فصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی، چاپ بهار و تابستان 1399. دوره 17، شماره 31، صفحه 128-101.

آیه تبیان» و جداناپذیری قرآن و عترت ‌‰، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات تفسیری، بهمن 1399 شماره 41

نشست و کرسی ها

 

1. نشست علمی جامعیت قرآن کریم، جامعۀ المصطفی العالمیۀ

2 نشست علمی- پژوهشی «تفسیر موضوعی و علوم انسانی قرآن بنیان» تاریخ برگزاری 17 /11 /1395، مکان پژوهشگاه جامعه الزهراء علیها السلام. 

3. نظریه، آیه تبیان» و جداناپذیری قرآن و عترت ‌‰، در مجمع عمومی سالانه انجمن قرآن پژوهان حوزه علمیه، بهار 1398.

4. کرسی ترویجی، «چگونگی مطالعه اکتشافی آیات در فرایند تولید علوم انسانی اسلامی»، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 15/11/1398.

ج)  عنوان ها و رتبه ها  

1. انتخاب فارغ التحصیل ممتاز رشتۀ تفسر و علوم قرآن در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2. انتخاب کتاب «قرآن و قلمرو دین» به عنوان پژوهش برگزیده دینی سال 1380 از سوی دبیرخانه دین پژوهان کشور در چشنواره  تجلیل از دین پژوهان کشور.

3. انتخاب اثر شایسته تقدیر کتاب «قرآن و قلمروشناسی دین» در یازدهمین چشنواره کتاب دانشجویی.

4. انتخاب کتاب «وحی شناسی» به عنوان اثر برگزیده در سومین جشنواره کتاب دین سال 1388 ش.

5. انتخاب کتاب «جامعیت قرآن» به عنوان اثر مورد تقدیر مالی از طرف چشنواره کتاب سال  حوزه علمیه سال1391

6. انتخاب مقاله «و حی و تجربه دینی» به عنوان رتبه نخست در چشنواره ملی پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه سمنان

7. انتخاب مقاله «قلمرو قرآن از دیدگاه آیت‌الله معرفت» به عنوان رتبه سوم در جشنواره ملی تجلیل از مقام علمی استاد معرفت

8. انتخاب چندین بار به عنوان پژوهشکر برگزیده در مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

9. انتخاب طلبه بسیجی برگزیده کشوری

10. انتخاب محقق بسیحی برگزیده کشوری

کلمات کلیدی