برگزاری دوره های آموزشی راه روشن (همراه نمره تشویقی)

دوره های آموزشی راه روشن در سایت آموزشی طورسینا به همراه ۴ نمره تشویقی برگزار میگردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه آموزشی طور سینا
(http://turesina.ir) مراجعه نمائید.

⭕️ کانالهای اطلاع رسانی طورسینا دانشگاه ملایر

✅ کانال تلگرامی:
����https://t.me/turesinamalayeru
✅ کانال ایتا:
����https://eitaa.com/turesinamalayeru

کلمات کلیدی