برندگان مسابقه غدیریه و سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)

 

اسامی برگزیدگان مسابقه سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) 

ردیف نام ونام خانوادگی استاد مبلغ کارت هدیه (ریال)
1 حدیث طوافی 1/000/000
2 مریم رحیمی 1/000/000
3 مجید دکامین 1/000/000
4 محمود ناصری 1/000/000
5 سعیده قیاسوند 1/000/000
6 محمد کاکاوند 1/000/000
7 یاسین حسینی 1/000/000
8 حسین رجایی 1/000/000
9 امید امانی 1/000/000
10 بهزاد کوزه گر کالجی 1/000/000
11 یحیی نورمحمدی 1/000/000
12 دکتر کاظمی 1/000/000
نام و نام خانوادگی کارمند مبلغ کارت هدیه (ریال)
1 رضا زمانی 1/000/000
2 محسن رضایی 1/000/000
3 رضا امیدزاده نیک 1/000/000
4 مولود ترک 1/000/000
5 حسین اولیایی 1/000/000
6 سعید رحیمی 1/000/000
7 علی زند عباس آبادی 1/000/000
8 حسین عبدلی 1/000/000
9 زهرا محمد رضایی 1/000/000
10 مهدی رفیعی 1/000/000
11 فاطمه ساریخانی 1/000/000
12 زهرا شعبانی 1/000/000

کلمات کلیدی