لیست اخبار صفحه :0
توکل یعنی چه؟

توکل یعنی چه؟

توکل یعنی چه؟ آیا در هر کاری باید توکل کنیم؟

ماجرای شهید روحانی که از بهشت برگشت

ماجرای شهید روحانی که از بهشت برگشت

شهیدی هستم که برگشته‌ام، چرا که برایم قبر کنده بودند، کفن‌پوشم کردند، تدارک مراسم تشییع و تدفین دیده بودند، ولی به لطف الهی برگشتم و زنده ماندم، حال که برگشته‌ام از سوی خداوند متعال برای شما پیام‌ دارم .

آنچه بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد، ارتداد از عقلانيت به جاهليت است
آیت الله العظمی جوادی آملی:

آنچه بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد، ارتداد از عقلانيت به جاهليت است

آنچه بعد از رحلت رسول خدا اتفاق افتاد، ارتداد از عقلانيت به جاهليت است، ارتداد از ولايت است نه ارتداد از شهادتين؛ وگرنه حكم اسلام براي همه بود، اينها يكديگر را پاك مي‌دانستند، با يكديگر زناشويي داشتند، معامله داشتند، احكام اسلام بعد از سقيفه ثابت بود، منتها ارتداد از عقلانيت به جهالت بود، ارتداد از ولايت به غير ولايت بود.