معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

حجت الاسلام سعید شیری

شماره تماس :33339980-081 داخلی1