مسئول اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملایر:

حجت الاسلام جواد خراسانی

شماره تماس 33339980-081 داخلی 2